Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje mes, UAB „Medica Solutions“, juridinio asmens kodas 305696899, kurios buveinė J. Savickio g. 4, LT01108, Vilnius, Lietuvos Respublika (“Bendrovė”), paaiškinkite, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, kai lankotės mūsų svetainėje ir naudojatės mūsų paslaugomis.

Mes paprašysime jūsų sutikimo, kad mes naudotume slapukus pagal šios politikos sąlygas, kai pirmą kartą apsilankysite mūsų svetainėje.

Mūsų svetainėje yra privatumo kontrolės priemonių, kurios suteikia jums galimybę nuspręsti, kaip tvarkysime jūsų asmens duomenis. Naudodami privatumo valdiklius galite nurodyti, ar norite gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

Šioje politikoje rasite atsakymus į šiuos klausimus:

  1. kaip naudojame jūsų duomenis;
  2. kai teikiame jūsų duomenis kitiems;
  3. kiek laiko saugome Jūsų duomenis;
  4. kokia yra mūsų rinkodaros politika;
  5.  kokias teises, susijusias su asmens duomenimis, turite;
  6. kaip naudojame slapukus;
  7. kitus klausimus, į kuriuos turėtumėte atsižvelgti.

Kilus klausimams arba jei norėtumėte pasinaudoti kuria nors iš šioje politikoje numatytų savo teisių, tokias užklausas ir prašymus galite pateiktiKontaktai skyrius.

Kaip naudojame jūsų asmens duomenis?

1.1 Šiame skyriuje pateikiama ši informacija:

1.1.1. asmens duomenų kategorijas, kurias tvarkome;

1.1.2. tuo atveju, kai asmens duomenys, kurių mes negavome tiesiogiai iš jūsų, tų duomenų šaltinis ir konkrečios kategorijos;

1.1.3. tikslai, kuriais galime tvarkyti jūsų asmens duomenis; ir

1.1.4. duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.

1.2. Mes tvarkome duomenis apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine ir paslaugomis (“naudojimo duomenis”). Naudojimo duomenys gali apimti jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, persiuntimo šaltinį, apsilankymo trukmę, puslapių peržiūras ir svetainės naršymo kelius, taip pat informaciją apie jūsų paslaugos naudojimo laiką, dažnumą ir modelį. Tokius duomenis gauname naudodami slapukus ir panašias technologijas. Tokius duomenis tvarkome siekdami geriau suprasti, kaip naudojatės mūsų svetaine ir paslaugomis. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas, būtent stebėti ir tobulinti mūsų svetainę ir paslaugas bei pritaikyti paslaugas kiekvieno vartotojo individualiems interesams.

1.3. Mes apdorojame jūsų paskyros duomenis (“sąskaitos duomenis”). Paskyros duomenys gali apimti jūsų vardą ir el. pašto adresą, telefono numerį ir kitus duomenis, kuriuos pateikiate registruodamiesi, taip pat jūsų pirkinių istoriją. Tokius duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų. Paskyros duomenis tvarkome mūsų svetainės veikimo, paslaugų teikimo, mūsų svetainės ir paslaugų saugumo užtikrinimo bei bendravimo su jumis tikslais. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra sutarties tarp jūsų ir mūsų vykdymas ir (arba) veiksmų ėmimasis jūsų prašymu tokiai sutarčiai sudaryti, taip pat mūsų teisėtas interesas, būtent stebėti ir tobulinti mūsų svetainę ir paslaugas.

1.4. Mes tvarkome informaciją, susijusią su paslaugų teikimu jums mūsų svetainėje (“sandorio duomenis”). Operacijos duomenys gali apimti jūsų kontaktinius duomenis, banko sąskaitos duomenis ir operacijos duomenis. Sandorių duomenys tvarkomi siekiant padėti jums tiekti ar įsigyti prekes ir teikti paslaugas bei tinkamai registruoti tuos sandorius. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra sutarties tarp jūsų ir mūsų vykdymas ir (arba) veiksmų ėmimasis jūsų prašymu tokiai sutarčiai sudaryti ir mūsų teisėti interesai, būtent tinkamas mūsų svetainės ir verslo administravimas.

1.5. Tvarkome informaciją, susijusią su pinigų plovimo prevencijos priemonėmis (“AML duomenys”). AML duomenys taip pat gali apimti adresą arba gyvenamąją vietą, asmens tapatybės dokumentus, įskaitant jūsų nuotrauką, dokumentus apie jūsų turto šaltinį, komunalines paslaugas ir kt. Pagal įstatymus privalome reikalauti tokios informacijos, kad galėtume vykdyti savo kliento įsipareigojimus.s.

1.6. Mes galime apdoroti informaciją, kurią mums pateikiate, norėdami užsiprenumeruoti mūsų el. laiškus ir naujienlaiškius (“pranešimų duomenis”). Pranešimų duomenys tvarkomi, kad būtų išsiųsti atitinkami pranešimai ir naujienlaiškiai. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra jūsų sutikimas. Taip pat, jei mes jau pardavėme jums prekes ar suteikėme paslaugas savo svetainėje ir jūs neprieštaraujate, pranešimų duomenis taip pat galime tvarkyti remdamiesi savo teisėtu interesu, ty siekdami palaikyti ir pagerinti santykius su klientais.

1.7. Mes galime apdoroti informaciją, susijusią su bet kokiu pranešimu, kurį mums siunčiate (“susirašinėjimo duomenis”). Korespondencijos duomenys gali apimti komunikacijos turinį ir su ryšiu susijusius metaduomenis. Bendraujant per mūsų svetainę, svetainė generuos metaduomenis, susijusius su komunikacija, atlikta naudojant svetainės kontaktines formas. Korespondencijos duomenys tvarkomi bendravimo su Jumis ir įrašų saugojimo tikslais. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, būtent tinkamas mūsų svetainės ir verslo administravimas, vienodos ir kokybiškos konsultacijų praktikos užtikrinimas bei ginčų tarp Jūsų ir mūsų darbuotojų nagrinėjimas.

1.8. Mes galime tvarkyti bet kokius šioje politikoje nurodytus jūsų asmens duomenis, kai to reikia teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti, tiek teismo procese, tiek administracinėje ar neteisminėje procedūroje. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, būtent mūsų, jūsų ir kitų asmenų teisinių teisių apsauga ir užtikrinimas.

1.9. Mes galime tvarkyti bet kokius šioje politikoje nurodytus jūsų asmens duomenis, kai tai būtina siekiant gauti ar išlaikyti draudimo apsaugą, valdyti riziką arba gauti profesionalų patarimą. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, būtent tinkama mūsų verslo apsauga nuo rizikos.

1.10. Be konkrečių tikslų, kuriais galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame skirsnyje, mes taip pat galime tvarkyti bet kokius jūsų asmens duomenis, kai toks tvarkymas yra būtinas, kad būtų laikomasi teisinių įsipareigojimų, kurie mums taikomi, arba siekiant apsaugoti savo ar kito fizinio asmens gyvybinius interesus.

Kai teikiame jūsų duomenis kitiems?

2.1. Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis Jūsų susitariančiajai šaliai (kitam Pardavėjui, priklausomai nuo atvejo), kiek tai pagrįstai būtina siekiant įvykdyti teisinius įsipareigojimus.

2.2. Galime atskleisti jūsų asmens duomenis bet kuriam mūsų įmonių grupės nariui (įskaitant mūsų dukterines įmones, mūsų galutinę kontroliuojančiąją bendrovę ir visas jos dukterines įmones), kiek tai pagrįstai būtina šioje politikoje nustatytais tikslais. Tai gali būti vidaus administravimo tikslai, taip pat IT paslaugų arba duomenų centrų grupėje teikimas/dalijimasis.

2.3. Galime atskleisti jūsų asmens duomenis savo draudikams ir (arba) profesionaliems patarėjams tiek, kiek tai pagrįstai būtina siekiant gauti arba išlaikyti draudimo apsaugą, valdyti riziką, gauti profesionalų patarimą arba pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar vykstant teismo procesui. arba administracine ar neteismine tvarka.

2.4. Galime atskleisti jūsų asmens duomenis mūsų kovos su sukčiavimu, rizikos ir atitikties teikėjams tiek, kiek tai pagrįstai būtina siekiant apsaugoti jūsų asmens duomenis ir vykdyti savo teisinius įsipareigojimus.

2.5. Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams. Mes dalinsimės operacijų duomenimis su savo mokėjimo paslaugų teikėjais tik tiek, kiek tai būtina siekiant apdoroti jūsų mokėjimus, pervesti lėšas ir nagrinėti skundus bei užklausas, susijusias su tokiais mokėjimais ir pervedimais.

2.6. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti kitiems paslaugų teikėjams tiek, kiek tai pagrįstai būtina konkrečioms paslaugoms teikti (įskaitant serverių ir jų priežiūros teikėjus, el. pašto paslaugų teikėjus). Mes imamės visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tokie subrangovai įgyvendintų tinkamas organizacines ir technines priemones, užtikrinančias Jūsų asmens duomenų saugumą ir privatumą.

2.7. Be konkrečių šiame skyriuje nurodytų asmens duomenų atskleidimo, mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas siekiant įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę arba siekiant apsaugoti jūsų gyvybinius ar gyvybinius interesus. kito fizinio asmens.

2.8. Šiame skirsnyje nurodyti asmenys gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribų. Jei tokiems asmenims perduosime Jūsų asmens duomenis, imsimės visų būtinų ir teisės aktuose nurodytų priemonių užtikrinti, kad Jūsų privatumas būtų tinkamai apsaugotas, įskaitant, jei reikia, standartinių duomenų perdavimo sutarties sąlygų pasirašymą. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tinkamas apsaugos priemones, galite susisiekti su mumis svetainės kontaktų skiltyje.

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

3.1. Jūsų asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome bet kokiu tikslu ar tikslais, nebus saugomi ilgiau, nei to reikia tam tikslui ar tiems tikslams pasiekti. Bet kuriuo atveju jis turi būti laikomas ne ilgiau kaip:

3.1.1. paskyros duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo paskutinio paskyros atnaujinimo;

3.1.2. sandorių duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo paslaugų teikimo pabaigos;

3.1.3. PML duomenys bus saugomi tol, kol bus būtina laikytis susijusių teisės aktų reikalavimų;

3.1.4 pranešimų duomenys bus saugomi tol, kol bus aktyvi Jūsų Paskyra, nebent anksčiau atšauksite savo sutikimą;

3.1.5. korespondencijos duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nuo tokio susirašinėjimo pabaigos.

3.2. Kai kuriais atvejais mes negalime iš anksto nurodyti laikotarpių, kuriais bus saugomi Jūsų asmens duomenys. T.y. naudojimo duomenys bus saugomi tiek, kiek reikės atitinkamais tvarkymo tikslais.

3.3. Nepaisydami kitų šio skyriaus nuostatų, mes galime saugoti jūsų asmens duomenis, kai toks saugojimas yra būtinas siekiant įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę arba siekiant apsaugoti jūsų ar kito fizinio asmens gyvybinius interesus.

Marketingo pranešimai

4.1. Jei sutinkate, mes atsiųsime jums rinkodaros pranešimus el. paštu ir (arba) paliksime pranešimą paskyroje, kad informuotume jus apie tai, ką darome.

4.2. Be to, jei jau suteikėme jums paslaugas ir jūs neprieštaraujate, informuosime jus apie kitus savo produktus, kurie jus gali sudominti, įskaitant kitą su jais susijusią informaciją.

4.3. Galite bet kada atsisakyti rinkodaros pranešimų.

4.4. Tai galite padaryti:

4.4.1. pasirenkant atitinkamą nuorodą bet kuriame mūsų rinkodaros pranešime;

4.4.2. susisiekus su mumis nurodytais būdaisKontaktai skyrius.

4.5. Kai atliksite bet kurį iš nurodytų veiksmų, atnaujinsime jūsų profilį, kad ateityje negautumėte mūsų rinkodaros pranešimų.

4.6. Informuojame, kad gali praeiti kelios dienos, kol visos sistemos bus atnaujintos, todėl galite ir toliau gauti rinkodaros pranešimus, kol dar apdorosime jūsų užklausą.

4.7. Rinkodaros pranešimų atsisakymas nesutrukdys gauti žinučių, tiesiogiai susijusių su paslaugų teikimu.

Jūsų teisės

5.1. Šiame skyriuje apibendriname teises, kurias turite pagal duomenų apsaugos įstatymus. Pateikiame tik pagrindinius tokių teisių aspektus. Atitinkamai turėtumėte perskaityti atitinkamus įstatymus ir reguliavimo institucijų gaires, kad gautumėte išsamų šių teisių paaiškinimą.

5.2. Kitos pagrindinės jūsų teisės pagal duomenų apsaugos įstatymą yra šios:

5.2.1. teisę susipažinti su duomenimis;

5.2.2. teisę į taisymą (atminkite, kad didžiąja šios teisės dalimi galite pasinaudoti prisijungę prie savo paskyros);

5.2.3. teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;

5.2.4. teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

5.2.5. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys;

5.2.6. teisę į duomenų perkeliamumą;

5.2.7. teisę skųstis priežiūros institucijai; ir

5.2.8. teisę atšaukti sutikimą.

5.3. Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis, ir, jei tai darome, prieigą prie asmens duomenų, kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima išsamią informaciją apie tvarkymo tikslus, susijusių asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Jei kitų asmenų teisės ir laisvės nebus paveiktos, mes pateiksime jums jūsų asmens duomenų kopiją. Pirmasis egzempliorius bus pateiktas nemokamai, tačiau už papildomas kopijas gali būti taikomas pagrįstas mokestis.

5.4. Teisė į ištaisymą. Jūs turite teisę reikalauti, kad bet kokie netikslūs Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, kad būtų papildyti visi neišsamūs Jūsų asmens duomenys.

5.5. Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę į savo asmens duomenų ištrynimą. Tokios aplinkybės apima tuos atvejus, kai: i) asmens duomenys nebereikalingi siekiant tikslų, dėl kurių jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate sutikimą tvarkyti sutikimu pagrįstą sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal tam tikras taikomų duomenų apsaugos įstatymų taisykles; iv) tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslais; arba v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Yra teisės į trynimą išimtys. Tokios išimtys apima atvejus, kai tvarkymas yra būtinas: (i) siekiant įgyvendinti saviraiškos ir informacijos laisvę; (ii) už mūsų teisinių įsipareigojimų vykdymą; arba (iii) teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti arba ginti.

5.6. Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Tokios aplinkybės yra tada, kai: (i) ginčijate asmens duomenų tikslumą; (ii) tvarkymas yra neteisėtas, bet jūs prieštaraujate ištrynimui; (iii) mums nebereikia asmens duomenų mūsų tvarkymo tikslais, bet jums reikia asmens duomenų teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti arba ginti; ir (iv) jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patvirtintas tas prieštaravimas. Jei tvarkymas buvo apribotas šiuo pagrindu, galime ir toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau tokius duomenis tvarkysime tik kitais būdais: (i) gavę Jūsų sutikimą; ii) teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti arba ginti; iii) siekiant apsaugoti kito asmens teises; arba iv) dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių.

5.7. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tiek, kiek teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra tas, kad tvarkymas yra būtinas: kad būtų galima atlikti užduotį, atliekamą viešasis interesas arba teisėtų interesų tikslai, kurių siekiame mūsų ar trečiosios šalies. Jei pateiksite tokį prieštaravimą, mes nustosime tvarkyti asmens informaciją, nebent galėsime įrodyti įtikinamų teisėtų duomenų tvarkymo pagrindų, viršijančių jūsų interesus, teises ir laisves, arba tvarkymas skirtas teisiniams reikalavimams pareikšti, įgyvendinti ar apginti.

5.8. tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jei pateiksite tokį prieštaravimą, mes nustosime tvarkyti jūsų asmens duomenis šiuo tikslu.

5.9. Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenis tvarkytume mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistikos tikslais remdamiesi su jūsų konkrečia situacija, nebent tvarkymas yra būtinas vykdant užduotį, atliekamą dėl viešojo intereso. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais

5.10. Teisė į duomenų perkeliamumą. Tiek, kiek teisinis jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra:

5.10.1. sutikimas; arba

5.10.2. sutarties vykdymo ar veiksmų, kurių reikia imtis jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, būtinų jai sudaryti, turite teisę gauti iš mūsų savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau ši teisė netaikoma, kai ji neigiamai paveiktų kitų asmenų teises ir laisves.

5.11. Jei manote, kad jūsų asmeninės informacijos tvarkymas pažeidžia duomenų apsaugos įstatymus, turite teisinį aktąteisę pateikti skundą priežiūros institucijai atsakingas už duomenų apsaugą. Mūsų duomenų tvarkymą prižiūri Lietuvos Respublikos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, registruota buveinė L. Sapiegos 17, LT-10312 Vilnius,https://vdai.lrv.lt/.

5.12. Tiek, kiek teisinis jūsų asmeninės informacijos tvarkymo pagrindas yra sutikimas, jūs turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą. Atšaukimas neturės įtakos apdorojimo teisėtumui prieš atšaukimą.

5.13. Be konkrečios priemonės, numatytos šiame skyriuje arba svetainėje, taip pat galite pasinaudoti bet kuria iš čia nurodytų teisių susisiekę su mumis perKontaktai.

Slapukai

6.1. Slapukai yra maži tekstiniai failai su identifikatoriumi, kuriuos žiniatinklio serveris siunčia į jūsų žiniatinklio naršyklę ir išsaugo naršyklė. Tada identifikatorius siunčiamas atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė paprašo serverio puslapio.

6.2. Slapukuose paprastai nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai identifikuotų vartotoją, tačiau asmeninė informacija, kurią saugome apie jus, gali būti susieta su slapukuose saugoma ir iš jų gaunama informacija.

6.3. Mūsų naudojami slapukai aprašyti slapukų politikoje.

6.4. Mūsų paslaugų teikėjai naudoja slapukus ir šie slapukai gali būti išsaugoti jūsų kompiuteryje, kai lankotės mūsų svetainėje.

6.5. Dauguma naršyklių leidžia atsisakyti priimti slapukus ir ištrinti slapukus. Metodai, kaip tai padaryti, skiriasi įvairiose naršyklėse ir versijose. Tačiau naujausią informaciją apie slapukų blokavimą ir ištrynimą galite gauti naudodami informaciją, pateiktą atitinkamoje naršyklės svetainėje, pvz.Chrome;Firefox;Internet Explorer;Safari.

6.6. Visų slapukų blokavimas turės neigiamos įtakos daugelio svetainių naudojimui.

6.7 Jei užblokuosite slapukus, negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.

6.8. Savo slapukų nuostatas galite koreguoti spustelėdami Slapukų politika ir nuostatos.

Trečiųjų šalių svetainės

7.1. Svetainėje galite rasti nuorodų į partnerių svetaines ir iš jų, informacijos šaltinius ir susijusių šalių svetaines. Atkreipkite dėmesį, kad tokia trečiųjų šalių svetainė, kurioje apsilankysite spustelėję nuorodas, turi savo privatumo politiką ir mes neprisiimame atsakomybės už tokias privatumo taisykles. Rekomenduojame susipažinti su tokių svetainių privatumo politika prieš pateikiant joms asmens duomenis.

Jūsų duomenų atnaujinimas

8.1. Praneškite mums, jei mūsų turima asmeninė informacija apie jus turi būti pataisyta ar atnaujinta.

Politikos pakeitimai

9.1. Bet kokie šios politikos pakeitimai bus paskelbti svetainėje, o esant esminiams pakeitimams, apie juos galime informuoti el. paštu.