Perkant už 35 Eur NEMOKAMAS standartinis pristatymas visoje Lietuvoje!

Privatumo politika

Privatumo politika

Paskutinį kartą atnaujinta 2024-03-07

Šioje privatumo politikoje mes, UAB MEDICA SOLUTIONS, juridinio asmens kodas 305696899, registruota buveinė J. Savickio g. 4 , Vilnius, Lietuvos Respublika („Bendrovė“), pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jums lankantis mūsų svetainėje bei naudojantis mūsų paslaugomis.

Pirmą kartą Jums apsilankius mūsų svetainėje, prašysime Jus sutikti su slapukų naudojimu, šioje politikoje numatytomis sąlygomis.

Mūsų svetainėje įdiegti privatumo kontrolės nustatymai, kurie suteikia Jums galimybę nuspręsti, kaip tvarkysime Jūsų asmens duomenis. Naudodamiesi privatumo nustatymais, galite nustatyti, ar pageidaujate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, o taip pat riboti slapukais apie Jus gaunamos informacijos kiekį.

Šioje privatumo politikoje rasite atsakymus į šiuos klausimus :

 1. kaip naudojame Jūsų duomenis;
 2. kam ir kada teikiame Jūsų duomenis;
 3. kaip ilgai saugome Jūsų duomenis;
 4. kokia yra mūsų tiesioginės rinkodaros politika;
 5. kokias teises turite, susijusias su Jūsų duomenimis;
 6. kaip naudojame slapukus;
 7. į ką dar turėtumėte atkreipti dėmesį.

Turėdami klausimų ar norėdami pasinaudoti bet kuria iš šioje politikoje nurodytų Jūsų teisių, galite kreiptis skiltyje „ Kontaktai “ nurodytais būdais.

Iškilus bet kokiems klausimams dėl Jūsų privatumo, galite susiekti su mumis el. paštu:  info@medicasolutions.eu

 1. Kaip naudojame Jūsų duomenis?
  1. Šiame skirsnyje pateikiama ši informacija:
   1. asmens duomenų, kuriuos tvarkome, kategorijas;
   2. jei asmens duomenis gavome ne tiesiogiai iš jūsų, nurodomas tų duomenų šaltinis ir konkrečios kategorijos;
   3. tikslai, kuriais galime tvarkyti jūsų asmens duomenis; ir
   4. duomenų tvarkymo teisinį pagrindą.
  2. Tvarkome duomenis apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine ir paslaugomis (toliau - naudojimo duomenys). Naudojimo duomenys gali apimti jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, apsilankymo trukmę, puslapių peržiūras ir svetainės naršymo kelius, taip pat informaciją apie jūsų naudojimosi paslaugomis laiką, dažnumą ir pobūdį. Tokius duomenis gauname naudodami slapukus ir panašias technologijas. Tokius duomenis tvarkome, kad geriau suprastume, kaip naudojatės mūsų svetaine ir paslaugomis. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas, t. y. stebėti ir tobulinti mūsų svetainę bei paslaugas ir pritaikyti paslaugas kiekvieno naudotojo individualiems interesams.
  3. Tvarkome jūsų paskyros duomenis (toliau - paskyros duomenys). Paskyros duomenys gali apimti jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą, telefono numerį ir kitus duomenis, kuriuos pateikiate registruodamiesi, taip pat jūsų pirkimo istoriją. Tokius duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų. Paskyros duomenis tvarkome siekdami valdyti savo svetainę, teikti paslaugas, užtikrinti svetainės ir paslaugų saugumą bei bendrauti su jumis. Šio tvarkymo teisinis pagrindas yra sutarties tarp jūsų ir mūsų vykdymas ir (arba) veiksmų, kurių imamasi jūsų prašymu, siekiant sudaryti tokią sutartį, taip pat mūsų teisėtas interesas, t. y. stebėti ir tobulinti mūsų svetainę ir paslaugas.
  4. Mes tvarkome informaciją, susijusią su mūsų paslaugų teikimu jums mūsų svetainėje (toliau - sandorių duomenys). Sandorio duomenys gali apimti jūsų kontaktinius duomenis, banko sąskaitos duomenis ir sandorio informaciją. Sandorių duomenys tvarkomi siekiant padėti jums tiekti ar pirkti prekes ir teikti paslaugas bei tinkamai registruoti šiuos sandorius. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutarties tarp jūsų ir mūsų vykdymas ir (arba) veiksmų, kurių imamasi jūsų prašymu, kad tokia sutartis būtų sudaryta, atlikimas ir mūsų teisėti interesai, t. y. tinkamas mūsų interneto svetainės ir verslo administravimas.
  5. Galime tvarkyti informaciją, kurią mums pateikiate norėdami užsiprenumeruoti mūsų el. pašto pranešimus ir naujienlaiškius (toliau - pranešimų duomenys). Pranešimų siuntimo duomenys tvarkomi siekiant siųsti jums atitinkamus pranešimus ir naujienlaiškius. Šio tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas. Be to, jei jau pardavėme jums prekes ar suteikėme paslaugas mūsų svetainėje ir jūs tam neprieštaraujate, mes taip pat galime tvarkyti pranešimų duomenis remdamiesi savo teisėtu interesu, t. y. siekdami palaikyti ir gerinti santykius su klientais.
  6. Galime tvarkyti informaciją, susijusią su bet kokiu jūsų mums siunčiamu pranešimu (toliau - susirašinėjimo duomenys). Susirašinėjimo duomenys gali apimti pranešimo turinį ir su pranešimu susijusius metaduomenis. Jei bendraujama per mūsų svetainę, svetainė sukurs metaduomenis, susijusius su pranešimais, pateiktais naudojantis svetainės kontaktinėmis formomis. Susirašinėjimo duomenys tvarkomi bendravimo su jumis ir registravimo tikslais. Šio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėti interesai, t. y. tinkamas mūsų interneto svetainės ir verslo administravimas, vienodos ir kokybiškos konsultavimo praktikos užtikrinimas ir ginčų tarp jūsų ir mūsų darbuotojų nagrinėjimas.
  7. Galime tvarkyti bet kuriuos šioje politikoje nurodytus jūsų asmens duomenis, jei tai būtina teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar apginti, tiek teismo procese, tiek administracinėje ar neteisminėje procedūroje. Šio tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėti interesai, t. y. mūsų teisėtų teisių, jūsų ir kitų asmenų teisėtų teisių apsauga ir gynimas.
  8. Galime tvarkyti bet kuriuos šioje politikoje nurodytus jūsų asmens duomenis, jei tai būtina draudimo apsaugai gauti arba išlaikyti, valdyti riziką arba gauti profesionalias konsultacijas. Šio tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėti interesai, t. y. tinkama mūsų verslo apsauga nuo rizikos.
  9. Be šiame skyriuje nurodytų konkrečių tikslų, kuriais galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, taip pat galime tvarkyti bet kokius jūsų asmens duomenis, jei toks tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti mums taikomą teisinę prievolę arba apsaugoti jūsų ar kito fizinio asmens gyvybinius interesus.
 2. Kam ir kada teikiame Jūsų duomenis?
  1. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti jūsų sutarties šaliai (kitam Pardavėjui, priklausomai nuo konkretaus atvejo), jei tai pagrįstai būtina siekiant laikytis teisinių įsipareigojimų.
  2. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti bet kuriam mūsų įmonių grupės nariui (įskaitant mūsų patronuojamąsias įmones, mūsų pagrindinę kontroliuojančiąją bendrovę ir visas jos patronuojamąsias įmones), jei tai pagrįstai būtina šioje politikoje nurodytais tikslais. Tai gali būti vidaus administravimo tikslai, taip pat IT paslaugų teikimas ir (arba) dalijimasis IT paslaugomis ar duomenų centrais grupėje.
  3. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti savo draudikams ir (arba) profesionaliems konsultantams tiek, kiek tai pagrįstai būtina draudimo apsaugai gauti ar išlaikyti, rizikai valdyti, profesionalų konsultacijoms gauti arba teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti, tiek teismo procese, tiek administracinėje ar neteisminėje procedūroje.
  4. Jūsų asmens duomenis galime atskleisti savo mokėjimo paslaugų teikėjams. Operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams perduosime tik tiek, kiek tai būtina jūsų mokėjimams apdoroti, lėšoms pervesti ir su tokiais mokėjimais bei pervedimais susijusiems skundams ir užklausoms nagrinėti.
  5. Galime atskleisti jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, jei tai pagrįstai būtina konkrečioms paslaugoms teikti (įskaitant serverių ir jų priežiūros paslaugų teikėjus, el. pašto paslaugų teikėjus). Imamės visų būtinų priemonių, kad užtikrintume, jog tokie subrangovai įgyvendintų tinkamas organizacines ir technines priemones, užtikrinančias jūsų asmens duomenų saugumą ir privatumą.
  6. Be šiame skirsnyje nurodytų konkrečių asmens duomenų atskleidimo atvejų, galime atskleisti jūsų asmens duomenis, jei toks atskleidimas yra būtinas siekiant laikytis mums taikomų teisinių prievolių arba siekiant apsaugoti jūsų ar kito fizinio asmens gyvybinius interesus.
  7. Šiame skyriuje nurodyti asmenys gali būti įsisteigę ne Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje. Tuo atveju, jei Jūsų asmens duomenis perduosime tokiems asmenims, imsimės visų būtinų ir teisės aktuose nurodytų priemonių, kad Jūsų privatumas išliktų tinkamai apsaugotas, įskaitant, jei reikia, standartinių sutarčių dėl duomenų perdavimo pasirašymą.
 3. Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?
  1. Jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarkome bet kokiu tikslu ar tikslais, nėra saugomi ilgiau, nei būtina tam tikslui ar tikslams pasiekti. Bet kuriuo atveju jie saugomi ne ilgiau kaip:
   1. paskyros duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo paskutinio paskyros atnaujinimo;
   2. sandorių duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo paslaugų teikimo pabaigos;
   3. pranešimų duomenys bus saugomi tol, kol jūsų paskyra bus aktyvi, nebent savo sutikimą atšauksite anksčiau;
   4. susirašinėjimo duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nuo tokio pranešimo pabaigos.
  2. Kai kuriais atvejais negalime iš anksto nurodyti laikotarpių, kuriais bus saugomi jūsų asmens duomenys. T. y. naudojimo duomenys bus saugomi tiek, kiek bus būtina atitinkamiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
  3. Nepaisant kitų šio skirsnio nuostatų, mes galime saugoti jūsų asmens duomenis, jei toks saugojimas yra būtinas, kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė arba kad būtų apsaugoti jūsų ar kito fizinio asmens gyvybiškai svarbūs interesai.
 4. Tiesioginė rinkodara
  1. Jei sutiksite, siųsime jums rinkodaros pranešimus el. paštu ir (arba) paliksime pranešimą Paskyroje, kad informuotume jus apie mūsų veiksmus.
  2. Taip pat jeigu jau suteikėme jums paslaugas ir jūs tam neprieštaraujate, informuosime jus apie kitus mūsų produktus, kurie gali jus sudominti, įskaitant kitą su jais susijusią informaciją.
  3. Galite bet kada atsisakyti gauti rinkodaros pranešimus.
  4. Tai galite padaryti:
   1. paspaudžiant atitinkamą nuorodą bet kuriame gautame rinkodaros pranešime;
   2. susisiekiant su mumis skiltyje „ Kontaktai “ nurodytais būdais.
  5. Atlikus bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų, Jūsų profilį atnaujinsime, kad užtikrintume, jog ateityje mūsų rinkodaros pranešimų nebegautumėte.
  6. Atkreipiame dėmesį, kad gali prireikti kelių dienų, kol visos sistemos bus atnaujintos, todėl rinkodaros pranešimus galite gauti ir toliau tuo laikotarpiu, kol Jūsų prašymas yra vis dar vykdomas.
  7. Rinkodaros pranešimų atsisakymas nesustabdys pranešimų, tiesiogiai susijusių su paslaugų Jums teikimu
 5. Jūsų teisės
  1. Šiame skyriuje apibendrinome jūsų teises, kurias turite pagal duomenų apsaugos įstatymus. Pateikiame tik pagrindinius tokių teisių aspektus. Atitinkamai, norėdami gauti išsamų šių teisių paaiškinimą, turėtumėte perskaityti atitinkamus įstatymus ir reguliavimo institucijų gaires.
  2. Kitos pagrindinės jūsų teisės pagal duomenų apsaugos įstatymus yra šios:
   1. teisė susipažinti su duomenimis;
   2. teisė reikalauti ištaisyti duomenis (didžiąją dalį su šia teisę susijusių veiksmų galite atlikti prisijungę prie paskyros);
   3. teisė reikalauti ištrinti duomenis;
   4. teisė apriboti duomenų tvarkymą;
   5. teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;
   6. teisė į duomenų perkeliamumą;
   7. teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
   8. teisė atšaukti sutikimą.
  3. Teisė susipažinti su duomenimis. Turite teisę gauti patvirtinimą, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir, jei tvarkome, teisę susipažinti su asmens duomenimis bei tam tikra papildoma informacija. Tokia papildoma informacija apima išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, atitinkamų asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Jei tai neturi įtakos kitų asmenų teisėms ir laisvėms, pateiksime jums jūsų asmens duomenų kopiją. Pirmoji kopija bus pateikta nemokamai, tačiau už papildomas kopijas gali būti imamas pagrįstas mokestis.
  4. Teisė į ištaisymą. Turite teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti bet kokie netikslūs jūsų asmens duomenys ir, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, papildyti bet kokie neišsamūs jūsų asmens duomenys.
  5. Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Tokios aplinkybės yra, kai: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi; (ii) jūs atšaukėte sutikimą tvarkyti duomenis sutikimu ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal tam tikras taikytinų duomenų apsaugos teisės aktų taisykles; (iv) duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais; arba (v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Yra teisės ištrinti duomenis išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti duomenis būtina: (i) siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę; (ii) siekiant įvykdyti mūsų teisinę prievolę; arba (iii) siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
  6. Tam tikromis aplinkybėmis turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Tokios aplinkybės yra, kai: (i) ginčijate asmens duomenų tikslumą; (ii) duomenų tvarkymas yra neteisėtas, bet jūs nesutinkate, kad jie būtų ištrinti; (iii) mums nebereikia asmens duomenų mūsų duomenų tvarkymo tikslais, bet jums reikia asmens duomenų teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti; ir (iv) jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, kol tas prieštaravimas bus patikrintas. Jei tvarkymas buvo apribotas šiuo pagrindu, mes galime toliau saugoti jūsų asmens duomenis, tačiau toliau tokius duomenis tvarkysime tik: i) gavę jūsų sutikimą; ii) siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus; iii) siekdami apsaugoti kito asmens teises; arba iv) dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių.
  7. Turite teisę nesutikti, kad tvarkytume jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tuo atveju, jei duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra tai, kad tvarkyti duomenis būtina: siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba siekiant mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jei pateiksite tokį prieštaravimą, mes nustosime tvarkyti asmeninę informaciją, nebent įrodysime įtikinamus teisėtus tvarkymo pagrindus, kurie yra viršesni už jūsų interesus, teises ir laisves, arba jei duomenys bus tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
  8. Jūs bet kuriuo metu turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums paprieštaravus dėl tokio Jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu.
  9. Turite teisę nesutikti, kad tvarkytume jūsų asmens duomenis mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, išskyrus atvejus, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais
  10. Teisė į duomenų perkeliamumą. Jei jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:
   1. sutikimas; arba
   2. sutarties vykdymas arba veiksmai, kurių reikia imtis jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, būtini jai sudaryti, turite teisę gauti iš mūsų savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau ši teisė netaikoma, jei tai neigiamai paveiktų kitų asmenų teises ir laisves.
  11. Tuo atveju, jeigu manote, kad mes tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius,  https://vdai.lrv.lt/ .
  12. Jei teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome jūsų asmeninę informaciją, yra sutikimas, turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.
  13. Be konkrečios priemonės, numatytos šiame skirsnyje arba svetainėje, taip pat galite pasinaudoti bet kuria iš čia nurodytų teisių susisiekę su mumis kontaktiniais telefonais.
 6. Slapukai
  1. Slapukai - tai maži tekstiniai failai su identifikatoriumi, kurį žiniatinklio serveris siunčia jūsų žiniatinklio naršyklei ir kurį naršyklė išsaugo. Tada identifikatorius siunčiamas atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo puslapio iš serverio.
  2. Slapukuose paprastai nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai identifikuotų naudotoją, tačiau asmeninė informacija, kurią saugome apie jus, gali būti susieta su slapukų saugoma ir iš jų gauta informacija.
  3. Mūsų naudojami slapukai aprašyti Slapukų politikoje.
  4. Mūsų paslaugų teikėjai naudoja slapukus, ir šie slapukai gali būti išsaugoti jūsų kompiuteryje, kai lankotės mūsų svetainėje.
  5. Dauguma naršyklių leidžia atsisakyti priimti slapukus ir juos ištrinti. Metodai, kaip tai padaryti, skiriasi priklausomai nuo naršyklės ir nuo jos versijos. Tačiau naujausią informaciją apie slapukų blokavimą ir ištrynimą galite gauti atitinkamoje naršyklės interneto svetainėje pateiktoje informacijoje, pavyzdžiui, "Chrome"; "Firefox"; "Internet Explorer"; "Safari".
  6. Visų slapukų blokavimas turės neigiamos įtakos daugelio svetainių naudojimui.
  7. Jei blokuosite slapukus, negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.
  8. Slapukų nuostatas galite koreguoti spustelėję Slapukų politika ir Nustatymai.
 7. Trečiųjų šalių svetainės
  1. Svetainėje galite rasti nuorodų į partnerių svetaines, informacijos šaltinius ir susijusių šalių svetaines. Atkreipkite dėmesį, kad tokios trečiųjų šalių svetainės, į kurias pateksite paspaudę nuorodas, turi savo privatumo politiką, ir mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokią privatumo politiką. Rekomenduojame susipažinti su tokių svetainių privatumo politika prieš pateikiant jose bet kokius asmeninius duomenis.
 8. Duomenų atnaujinimas

  Praneškite mums, jei mūsų turimą asmeninę informaciją apie jus reikia pataisyti arba atnaujinti.

 9. Politikos pakeitimai
  1. Bet kokie šios politikos pakeitimai bus skelbiami interneto svetainėje, o esminių pakeitimų atveju apie juos galime jus informuoti el. paštu.